Varna Hiša Gorenjske

Stereotipi o nasilju

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Ženska je za nasilje kriva sama, saj "izziva" in si zato nasilje zasluži.
NI RES.

Nihče ni sam kriv za nasilje in si ga ne zasluži. Izvajalec nasilja je popolnoma odgovoren za svoja dejanja.
S tem, da za nasilništvo krivi žrtev nasilja, ne prevzema odgovornosti, ampak jo prelaga na žrtev.

Nasilje se pojavlja samo med neizobraženimi in revnimi, predvsem pa samo v določenih narodnih skupinah.
NI RES.

Nasilje se pojavlja v vseh narodnih, ekonomskih in družbenih slojih, ne glede na starost, veroizpoved, politično prepričanje, spolno usmerjenost itd.

Nasilno ravnanje je prirojena lastnost posameznika.
NI RES.

Nasilno ravnanje je odločitev posameznika in večinoma priučen vzorec vedenja.

»Ne more biti tako hudo, če ženska ne odide«.
NI RES.

Lahko je zelo hudo, a ženska vztraja zaradi različnih vzrokov (strah, ekonomska odvisnost, otroci, je brez socialne mreže, grožnje s strani nasilneža itd.). Ženska, ki se odloči zapustiti nasilnega partnerja, potrebuje pri odhodu veliko podpore s strani pomembnih oseb. Prekinitev nasilnega odnosa je težka in dalj časa trajajoča.
Do femicida najpogosteje pride ravno v trenutkih, ko žrtev zapušča nasilnega partnerja.

Gospodarska kriza je vzrok za več nasilja nad ženskami.
NI RES.

Nasilje ni pogojeno z gospodarsko krizo. Vedno je to odločitev posameznika ne glede na čas in družbena dogajanja.

Ženske so v sodobni družbi dovolj zaščitene pred nasiljem v zasebni sferi.
NI RES.

Ženske največkrat doživljajo nasilje v zasebni sferi, ne v javnosti. Večinoma nasilje izvajajo osebe, s katerimi so si žrtve blizu.

Nasilje nad ženskami nima resnih posledic.
NI RES.

Nasilje nad ženskami ima hude psihične, lahko tudi fizične posledice.
Večina žensk, ki so nameščene v varni hiši, ima težave z depresijo, anksioznostjo, nespečnostjo. Medtem, ko se fizične poškodbe v določenem času zacelijo, psihične rane ostanejo dalj časa in lahko celo vodijo v trajno spremembo duševnega zdravja.

Otroci, še posebej mlajši, ne vedo, kaj se dogaja, če so prisotni pri izvajanju nasilja.
NI RES.

Otroci zelo dobro vedo in čutijo, kaj se dogaja. Zelo pogosto za nasilje med staršema krivijo sebe.

Izvajalci nasilja so samo alkoholiki in narkomani.
NI RES.

Alkohol in droge niso krivec za nasilje, lahko pa spodbudijo nasilno vedenje.

Nasilje preneha samo od sebe.
NI RES.

Nasilje je kontinuirano vedenje, katerega najpogosteje ustavi šele umik žrtve in posredovanje javnih ustanov, kot so CSD, policija, zdravstvo itd.

Izvajalca nasilja se prepozna na prvi pogled.
NI RES.

Ne obstajajo neke fiziološke značilnosti, na podlagi katerih bi lahko prepoznali nasilneža.
Izvajalci nasilja so največkrat zelo vešči v komunikaciji in na okolico naredijo zelo dober vtis.

  • Lahko

  • pomagamo

https://www.varnahisagorenjske.si/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_04.png
  • Tukaj za

  • Vsakogar

NAŠA NALOGA

Naša naloga je pomagati vsakemu!

Naloga varne hiše je zagotoviti varno zatočišče in podporo žrtvam nasilja.

https://www.varnahisagorenjske.si/wp-content/uploads/2021/12/image_03.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kontaktni obrazec

https://www.varnahisagorenjske.si/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://www.varnahisagorenjske.si/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png
https://www.varnahisagorenjske.si/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png


    bt_bb_section_top_section_coverage_image