Varna Hiša Gorenjske

Kostanj

Oktober 2023 – KOSTANJ

Kostanjček zaspanček (M.Voglar)

 

Kostanjček zaspanček na veji visi;
Zavit ves v lupino prav sladko že spi.
Tedaj pa zapiha vanj veter močan:
Kostanjček zaspanček, jesen je na plan!