Varna Hiša Gorenjske

slice5[1186]

Januar 2024 – STATISTIKA PROGRAMA MD GORENJSKE ZA LETO 2023

V letu 2023 je bilo v materinski dom vključenih 26 uporabnikov, od tega 10 žensk in 16 otrok. V program smo imeli vključeno tudi nosečnico. Polovica uporabnic je bila mlajša od 30 let; najmlajša je bila stara 22 let, najstarejša pa 72 let. Povprečni čas vključitve v program v letu 2023 je bil 330 dni oziroma 11 mesecev. V ta čas nista všteti dve uporabnici s krajšim časom vključitve (ena je bivanje zaključila po enem dnevu, druga pa po dveh), ampak samo uporabnice, ki so imele oblikovan individualni načrt in so bile kontinuirano vključene v program in so svojo problematiko aktivno reševale.

Polovica lani vključenih uporabnic je bilo redno zaposlenih. Ena uporabnica je bila na porodniškem dopustu, ena že upokojena, dve uporabnici sta bili prejemnici denarne socialne pomoči.

Vse uporabnice so navedle, da so se v preteklosti po pomoč že obračale na pristojni center za socialno delo, več kot ¾ vseh uporabnic pa tudi na policijo.

***

Materinski dom Gorenjske se nahaja v središču Kranja. Istočasno lahko nudi namestitev štirim mamicam z otroki, možna pa je tudi namestitev nosečnic in v izrednih primerih žensk brez otrok.

Namenjen je ženskam, ki so se znašle v eksistencialni (materialni, socialni, stanovanjski itd. stiski), se razhajajo s partnerjem in niso ogrožene zaradi nasilja v družini, so brez socialne in podporne mreže ter nimajo druge možnosti za bivanje. Pogoj za vključitev v program MD je pripravljenost na aktivno reševanje situacije, v kateri se je oseba znašla. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši čas bivanja oziroma do največ 1 leta), strokovno pomoč in podporo, pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami.