Marec 2021 - STATISTIKA VARNE HIŠE GORENJSKE ZA LETO 2020

V Varni hiši Gorenjske je v letu 2020 bivalo 60 uporabnikov, od tega 29 žensk in 31 otrok. Največ uporabnic je bilo v starostni skupini med 41 in 50 let. Najmlajša uporabnica je bila stara 21 let, najstarejša pa 83 let. Povprečna dolžina bivanja uporabnic v letu 2020 je bila 62 dni, oziroma 1 mesec in 20 dni. Najdaljši čas bivanja je bil 11 mesecev in 12 dni, najkrajši čas bivanja pa 5 dni. V varni hiši lahko uporabnice bivajo največ leto dni. 

Več kot 70% žensk se je v varno hišo zateklo zaradi nasilja s strani moža ali partnerja, ostale pa zaradi nasilnih nekdanjih partnerjev, staršev oz. že odraslih otrok. Največ uporabnic je s povzročiteljem nasilja živelo med 1 in 5 let. Dve uporabnici sta živeli skupaj s povzročiteljem več kot 40 let. Največ uporabnic je pomoč zaradi nasilja iskalo na CSD.

Tudi v letu 2020 so žrtve nasilja imele v povprečju višjo izobrazbo od povzročiteljev nasilja, vendar je bilo v primerjavi s povzročitelji nasilja več žensk brezposelnih oz. v slabšem gmotnem položaju. 

Večina uporabnic je doživljala več vrst nasilja hkrati. Vse uporabnice so doživljale psihično nasilje, 68% jih je doživljalo tudi fizično nasilje. Sorazmerno veliko je bilo tudi ekonomskega nasilja. Najmanj uporabnic je doživljalo spolno nasilje. Več kot polovica nasilnežev še nikoli ni bilo kaznovanih za svoje nasilje. 45% nasilnežev je odraščalo  v družini, kjer je bilo prisotno nasilje. V primarni družini uporabnic je bilo nasilje prisotno v 40 %. 

Spodbuden pa je podatek, da je kar  79% uporabnic izstopilo iz kroga nasilja in s pomočjo strokovnih delavk in lastne odločitve stopilo na samostojno pot, v življenje brez nasilja.  Delež uporabnic, ki so se vrnile nazaj k povzročitelju nasilja se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 13%. V lanskem letu se je nazaj k nasilnežu vrnilo 15% uporabnic.  Uporabnice, ki so se v preteklosti že umikale od nasilnega partnerja, so navajale različne razloge, zakaj so se vračale k nasilnežu, najbolj pogost je bil, ker so jim povzročitelji obljubljali, da se bodo spremenili in bo vse kot na začetku (36,36%).