Programi

Varna hiša Gorenjske
Varna hiša Gorenjske deluje od leta 2003, v začetku leta 2009 smo, glede na povečane potrebe po namestitvah v varno hišo, odprli še enoto varne hiše. Skupaj lahko nudimo namestitev desetim ženskam z otroki ali brez, ki v krogu svoje družine doživljajo kakršno koli obliko nasilja. V varni hiši jim je zagotovljen varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), v katerem dobijo pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Zaradi varnosti vseh uporabnic in uporabnikov varne hiše se pričakuje varovanje tajnosti lokacije varne hiše.

 

Materinski dom Gorenjske
Materinski dom Gorenjske je odprl svoja vrata v začetku leta 2011. Nudi možnost namestitve štirim mamicam z otroki, možna pa je tudi namestitev nosečnic in porodnic. Namenjen je ženskam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami.

 

CIS – Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem
Z dnem 1. 7. 2015 je v okviru Društva za pomoč začel z delovanjem CIS, ki je namenjen individualnemu svetovanju in psihosocialni podpori, informiranju in napotitvi v ustrezne oblike pomoči. CIS posameznike informira o namestitvenih programih ter izvaja zagovorništvo in spremstvo na različne ustanove in k strokovnjakom. Pokličite na 030-380-380 in dogovorili se bomo za srečanje.