Stena v varni hiši - rezultat ustvarjalne delavnice