Ali prepoznate nasilje v družini ?

Vrste nasilja

Fizično (Uporaba fizične sile, ki povzroča bolečino, ne glede na to, ali so vidne poškodbe).   

 • udarci
 • odrivanje
 • klofute
 • davljenje
 • obmetavanje s predmeti
 • priklenitev
 • boksanje
 • poškodbe z noži in ostalimi ostrimi predmeti
 • lasanje
 • pljuvanje
 • zapiranje v prostor
 • ugašanje cigaretnih ogorkov na telesu itd.

 

Psihično (Dejanja, ki v žrtvi povzročajo strah, ponižanje, občutke manjvrednosti in ogroženosti).

 • zastraševanje
 • žaljenje
 • poniževanje
 • zmerjanje
 • vpitje
 • vsa ravnanja, ki pri žrtvi povzročijo občutke strahu, stiske,  ponižanja, občutke manjvrednosti, ogroženosti itd.

 

Spolno (Vsako dejanje s spolno vsebino, s katerim se druga oseba ne strinja, se ob njem počuti slabo ali jo je strah).

 • prisiljevanje v spolne odnose, poljubljanje in otipavanje proti lastni volji
 • prisiljevanje v gledanje pornografskih vsebin
 • siljenje k masturbiranju
 • komentiranje in nagovarjanje, povezano s spolnostjo, katero  pri osebi povzroči nelagodje
 • vstavljanje različnih predmetov v nožnico ali anus itd.

 

Ekonomsko (Vzpostavljanje finančne odvisnosti).

 • jemanje nadzorovanje in omejevanje prostega razpolaganja z lastnim denarjem ali z lastnim premoženjem
 • prepoved zaposlitve
 • moledovanje za denar za nakup osnovnih življenjskih potrebščin
 • povzročitelj nasilja zahteva od žrtve, da ga preživlja itd.

 

Zanemarjanje (Namerno ali nenamerno opuščanje skrbi oziroma pomanjkljiva skrb za šibkejšo osebo). 

 • opuščanje skrbi za otroka ali drugega družinskega člana, ki potrebuje skrb bodisi zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin

 

OTROK JE ŽRTEV NASILJA, ČE JE PRISOTEN PRI IZVAJANJU KATEREKOLI OD OBLIK NASILJA.

 

Ali se tudi vam dogaja nasilje v družini, pa o tem niste povsem prepričani? Odgovorite na sledeča vprašanja:

 • Ali vam kdo omejuje svobodo, stike s prijatelji, sorodniki?
 • Vam kdo jemlje denar oz. ste brez svojega zaslužka in vam kdo ne omogoča dostojnega življenja?
 • Vam kdo prepoveduje, da bi se zaposlili?
 • Vas kdo nadzira ali stalno sprašuje, kje ste bili, s kom ste bili, kaj ste počeli, vas mogoče celo zasleduje in pregleduje vaš mobilni telefon, elektronsko pošto in družabna omrežja?
 • Vas kdo ponižuje, govori, da ste neumni, debeli, grdi, da nič ne veste in podobno?
 • Ste občasno ali redno deležni klofut, lasanja, brc, udarcev s predmeti ter drugih oblik fizičnega nasilja?
 • Ali kdo od vas zahteva spolni odnos kljub temu, da si ga vi ne želite?
 • Ali kdo od vas zahteva, da gledate filme s pornografsko vsebino, ki si jih ne želite?
 • Ali kdo od vas pričakuje vrste spolnih praks, ki so za vas nesprejemljive?
 • Ali vas kdo razvrednoti pred otroki, sorodniki, znanci, prijatelji?

Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, obstaja velika verjetnost, da doživljate nasilje. Svetujemo vam, da se obrnete po POMOČ.