Statistika 2018

V letu 2018 je v naši varni hiši bivalo 74 uporabnikov, od tega 33 žensk in 41 otrok. Najmlajša uporabnica je bila stara 19 let, najstarejša 64 let. Povprečni čas bivanja v varni hiši je bil 2 meseca in 3 dni, najdaljši pa 7 mesecev in 22 dni. V varni hiši lahko uporabnice bivajo največ leto dni. 

82% žensk se je v varno hišo zateklo zaradi nasilja moža ali partnerja, ostale pa zaradi nasilnih nekdanjih partnerjev, staršev oz. že odraslih otrok. Tri uporabnice so navedle, da so v nasilnem odnosu živele več kot 30 let. Pri 17% uporabnic je do nasilja prišlo že v prvem letu trajanja njune zveze, kar pri četrtini (25%) uporabnic je do nasilja prišlo v prvih petih letih skupnega bivanja. 

Žrtve nasilja so imele v povprečju višjo izobrazbo od povzročiteljev nasilja, vendar je bilo v primerjavi s povzročitelji nasilja več žensk brezposelnih oz. v slabšem gmotnem položaju. 

85% naših uporabnic je bilo žrtev fizičnega nasilja. 

Družinsko nasilje je izredno težka problematika, kar potrjuje dejstvo, da se je 28% uporabnic vrnilo v nasilni odnos. Razlogi za vračanje so različni: iz strahu zaradi partnerjevih groženj, da bo komu od bližnjih kaj storil; zaradi gmotne odvisnosti od nasilneža; da bodo otroci imeli očeta; predvsem pa zaradi njegovih prošenj in obljub, da se bo spremenil. 

Spodbuden pa je podatek, da se je kar  72% uporabnic izvilo iz kroga nasilja in s pomočjo strokovnih delavk in lastne odločitve stopilo na samostojno pot, v življenje brez nasilja.