Sestanek intervizijske skupine in aktiva strokovnih delavcev

Konec septembra je v CSD Škofja Loka potekal sestanek intervizijske skupine in aktiva strokovnih delavcev gorenjskih centrov za socialno delo, ki delajo na področju obravnave nasilja v družini. Sestanka smo se udeležile tudi strokovne delavke Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja.

Ob ogledu slik prostorov varne hiše in materinskega doma, so strokovni delavci dobili nazoren in slikovit opis delovanja programov Društva, zaradi česar bodo vsem, ki potrebujejo namestitev v varni hiši ali materinskem domu, še lažje predstavili naš program ter tovrstni obliki pomoči, in jim dali podrobne informacije. Društvo je predstavilo tudi svoj novi program CIS - Center za informiranje in svetovanje žrtvam nasilja.