September 2019: S sodelovanjem do uspehov


V četrtek, 26. 9. 2019, je v Centru za socialno delo Gorenjska – Enota Kranj potekal aktiv strokovnih delavcev vseh enot centra, ki delujejo na področju nasilja v družini. Aktivu se je pridružilo tudi naše društvo, ki je predstavilo delovanje vseh treh programov – varne hiše, materinskega doma in CISa. Strokovne delavke obeh kolektivov ugotavljamo, da je izrednega pomena za naše uspešno delo medsebojno poznavanje in sodelovanje, saj žrtvam nasilja le tako lahko zagotovimo pomoč, ki jo v trenutkih stiske najbolj potrebujejo.