September 2019: Festival Lupa

Enajstega septembra je na Bregu potekal Festival Lupa. Stojnice so bile postavljene ob Ljubljanici, od koder so bili zelo lepi razgledi na Ljubljanski grad. Vreme je bilo sončno, zelo primerno za druženje, mreženje in širjenje prepoznavnosti našega dela.  Obiskovalcev je bilo zelo veliko. Sodelovalo je 99 nevladnih organizacij, ki smo se  predstavili na 56 stojnicah. Društvo za pomoč ženskam in otrokom Varna hiša Gorenjske se je predstavila na stojnici številka 35 in sicer z vsemi tremi programi; Varna hiša Gorenjske, Materinski dom Gorenjske in Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem.