November 2020 - OBRAVNAVA NASILJA V DRUŽINI V ČASU EPIDEMIJE

V času epidemije obravnava nasilja v družini v strokovnih službah teče nemoteno, enako kot pred uveljavitvijo ukrepov.

Dne 18. novembra je bil evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, 20. novembra je svetovni dan otroka, 25. novembra bo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in vse do 10. decembra poteka vrsta aktivnosti proti nasilju. »Gre za aktivnosti, v katerih tako Centri za socialno delo kot tudi policija, nevladne organizacije in mnogi drugi še enkrat znova opozarjamo na zaščito ranljivejših skupin, kot so otroci, ženske in starejše osebe,« so v skupnem sporočilu napisali Center za socialno delo Gorenjske, Policijska uprava Kranj in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.

 

Vir: Gorenjski glas, http://www.gorenjskiglas.si/article/20201123/C/201129916/1003/obravnava-nasilja-v-druzini--v-casu-epidemije