Marec 2022 - STATISTIKA ZA LETO 2021 ZA PROGRAM MATERINSKI DOM

Od začetka delovanja Materinskega doma Gorenjske, to je od septembra 2010 do konca leta 2021 smo imeli v obravnavi 227 uporabnikov, od tega 97 žensk in 130 otrok. V letu 2021 smo imeli v obravnavi 27 uporabnikov oziroma 11 žensk in 16 otrok. V letu prej smo imeli 8 uporabnikov manj kot leta 2021. Povprečna starost uporabnic je bila 34 let, kar je dve leti manj kot lansko leto. Najmlajša uporabnica je bila stara 22 let, najstarejša pa je bila stara 50 let.

Povprečni čas vključenosti v program MDG v letu 2021 je bil 169 dni oziroma 5 mesecev in 19 dni, kar je 57 dni manj kot v letu prej. Najkrajši čas bivanja je bil samo 1 dan, najdaljši pa 415 dni.

Program MDG je v letu 2021 zaključilo 15 uporabnikov (7 žensk in 8 otrok), kar je enako kot leto prej. Večina uporabnic, ki je v lanskem letu zaključila z bivanjem v materinskem domu, je izrazila visoko stopnjo zadovoljstva in hvaležnosti. Navedle so, da so v programu dobile varno in mirno okolje, spodbudo k drugačnemu življenju, strokovno podporo zaposlenih, čutile so se sprejete, všeč so jim bile delavnice in aktivnosti, ki smo jih izvajali. Ena je navedla, da je imela prvič v življenju svojo sobo, v kateri sta bili nastanjeni skupaj s hčerko, druga pa, da se je pri nas lahko naučila slovenski jezik.

Med težavami, ki so jih večinoma uspele rešiti, so navedle: uspešni postopki na sodišču (razveza, določitev preživnine in stikov, delitev premoženja, izvršba preživnine), ponovni vpis v izobraževanje z namenom pridobivanja formalne izobrazbe, skrb za zdravje zase in otroke, vpis hčerke v glasbeno šolo, pridobivanje dokumentacije in reševanje statusa v Sloveniji, urejanje statusa na uradu za zaposlovanje, priprava na odhod v terapevtsko skupnost, urejanje starševskih pravic, menjava okolja, pridobitev zdravega odnosa do življenja, vzgojna okrepitev, iskanje stanovanja in selitev.