Kaj je družinsko nasilje in kakšne oblike doživljajo naše uporabnice?

V Sloveniji smo leta 2008 sprejeli zakon o nasilju v družini (povezava do ZPND: TUKAJ). Ta zakon družinsko nasilje opredeljuje kot »uporabo fizičnega, psihičnega, spolnega in ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali drugo okoliščino«, v družinsko nasilje pa spada tudi telesno kaznovanje otrok. 

V internih vprašalnikih naše uporabnice ob prihodu v varno hišo vprašamo o vrsti nasilja, ki so ga doživljale. Pri delu z njimi opažamo, da določenih vedenj in ravnanj s strani povzročitelja ne prepoznavajo kot nasilje. Večina naših uporabnic psihičnega nasilja ne dojema kot nasilje. 

V lanskem letu je 90% uporabnic Varne hiše Gorenjske doživljalo psihično nasilje, 85% fizično, 37% spolno in 41% ekonomsko nasilje. 

Kot psihično nasilje so navedle javno in zasebno poniževanje, žaljenje, razvrednotenje, prepričevanje, da je ona slaba in nesposobna, prelaganje krivde za njegova ravnanja nanjo, prepoved stikov s prijateljicami in s starši, zasledovanje in čakanje pred domom, očitanje neresničnih dogodkov, manipulacije, prevare, besede »saj bo minilo, domišljaš si, saj nimaš kam iti, otroci te ne marajo itd.«, izsiljevanje z rejništvom, grožnje z nožem, doma so imeli pištolo, divja vožnja po avtocesti itd. 

Oblike fizičnega nasilje, ki so ga navedle uporabnice, so: pretepanje, udarci po glavi, odrivanje, porivanje, cukanje, vlečenje za lase in druge dele telesa, pretepanje s pasom in z drugimi predmeti, pljuvanje, metanje predmetov vanjo, omejevanje gibanja, zapiranje v stanovanje in osamitev, davljenje, ustrahovanje z orožjem, prevračanje in uničevanje pohištva itd. 

Kot spolno nasilje so navedle prisilni spolni odnos (posilstvo), večkratne zaporedne spolne odnose, katerih si niso želele, prisilna golota, ogled pornografskih filmov in uprizarjanje aktov iz njih, spolni odnosi takoj po splavu, objavljanje njenih golih fotografij na spletu brez vednosti, siljenje v spolne odnose z drugimi moškimi, siljenje v skupinske spolne odnose, sodelovanje v swingerskih klubih itd. 

Kot ekonomsko nasilje so uporabnice navedle odvzem nadzora nad lastnim denarjem, prepoved samostojnega razpolaganja z denarjem, prepoved zaposlitve, niso smele same v trgovino po nakupih, povzročitelj ni prispeval denarja za kritje osnovnih življenjskih stroškov (za položnice, nakup hrane), prilaščal si je otroške dodatke, denarno pomoč je dobila nakazano na njegov TRR, jemanje pokojnine itd.