Junij 2018: 15 - letnica Varne hiše Gorenjske

Letos mineva 15 let, odkar se je v Varno hišo Gorenjske skupaj s svojim otrokom zatekla prva uporabnica. V teh letih smo v našo hišo skupaj sprejeli 836 oseb, med njimi 420 žensk in 416 otrok, v povprečju 70 na leto.

Namestitev v varni hiši poiščejo ženske, ki v krogu družine doživljajo psihično, fizično, spolno in/ali ekonomsko nasilje. V VHG so prebivale ženske različnih starosti, od 19 do 78 let, prihajale so zaposlene, brezposelne, ženske na porodniškem dopustu, porodnice, upokojenke, dijakinje, prišle so z otrokom in z otroki ali same. Občudujemo prav vsako posameznico, ki je zbrala toliko poguma in moči, da je prekinila nasilje.  

V Varni hiši jim zagotavljamo varen prostor, kjer dobijo za pogovor in razumevanje stiske, zagotovljena je tajnost in anonimnost, Zelo pomembni sta pomoč in podpora strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami.

Ob 15-letnici se zahvaljujemo gorenjskim centrom za socialno delo, ki so v letih 2000 do 2003 iskali možnosti, da bi pomagali ranljivi skupini žensk in otrok, ki doživljajo nasilje in jo tudi našle skupaj z vsemi 18-imi gorenjskimi občinami. Tako so gorenjske občine v letu 2003 zbrale sredstva za nakup varne hiše in od takrat naprej vsako leto sofinancirajo delovanje programa. Največjo finančno pomoč za program namenja Ministrstvo za delo, delež prispeva Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij. Za pomoč smo hvaležni tudi donatorjem.