Julij 2020 - SOCIALNA AKTIVACIJA

Ta mesec  smo ženskam, vključenim v program Socialne aktivacije pri LU Kranj, predstavili programe Varne hiše, Materinskega doma in Centra za informiranje in svetovanje. Ženskam, med katerimi so bile večinoma tujke (pri sporazumevanju nam je pomagala prevajalka albanskega jezika), smo posredovali vse pomembne informacije in kontakte, ki jih potrebujejo, ko se znajdejo v morebitnem nasilnem odnosu, ki bi ga rade zapustile. Govorili smo tudi o oblikah nasilja, da bi le-tega prepoznale in hitreje ukrepale. 

S predstavitvijo smo želeli ženskam sporočiti, naj poiščejo strokovno pomoč v organizacijah, če se znajdejo v krogu nasilja. Nikoli namreč ni prepozno, da zapustijo nasilni odnos.