December 2022 - SODELOVANJE Z EGSŠ RADOVLJICA

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske je tudi v letošnjem šolskem letu aktivno sodelovalo z Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica. V oktobru smo za dijake 4. letnika smeri medijski tehnik izvedli dve 90-minutni izkustveni predavanji, na katerih smo dijakom predstavili delovanje našega društva in dinamiko partnerskih odnosov, v katerih se vrši nasilje enega družinskega člana nad drugim. Občutja strokovnih delavk, ki so predavanji izvedle, so bila, da so slišane vsebine dijake sprva precej pretresle, a jih obenem tudi informirale. Dijaki sami so povedali, da so o tej problematični temi premalo informirani in da se o družinskem nasilju v šoli premalo govori.

Dijaki so nato v sklopu predmeta Tipografija in reprodukcija, kjer se učijo oblikovanja za tiskane in digitalne medije pod mentorstvom profesorice Sabine Mevlja za naše društvo izdelali osnutke nove zloženke, namenjene splošni populaciji mladostnikov in mlajših odraslih. Izmed 70 predlogov smo kot najboljšo izbrali zloženko dijaka Rožleta Pajntarja, ker pa so se izjemno potrudili tudi nekateri drugi dijaki, smo izdelek dijakinje Maye Simone Franko uporabili za tisk plakata, ki je s svojo vsebino povsem primeren času, v katerem je bil izdelan in javno predstavljen, to je v času Mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki vsako leto potekajo po vsem svetu v obdobju med 25. novembrom in 10. decembrom. Izdelek dijaka Janeza Frantarja smo uporabili za tisk bombažnih vrečk s pomenljivo vsebino o tem, da le en klic lahko žrtvi družinskega nasilja spremeni življenje na boljše.

Zavedamo se, da so vsebine o družinskem nasilju za mlade izredno težke. Če spremljamo statistike, vemo, da veliko mladih trenutno doživlja nasilje v družini, prav tako pa tudi, da ga nekateri mladi tudi izvajajo. Izrednega pomena nam predstavlja ozaveščanje javnosti o tem, da nasilje ni rešitev in o tem, da ima vsaka žrtev nasilja v družini IZBIRO, da nasilje ustavi. Najtežji je vedno prvi korak, a so vsi, ki prvemu sledijo, odločnejši, močnejši in vodijo k rešitvi.

če doživljaš nasilje - IMAŠ IZBIRO