April 2020 - Statistika Materinskega doma Gorenjske za leto 2019

V Materinski dom Gorenjske, v katerega lahko sprejmemo hkrati 4 družine, smo v času svojega delovanja, to je od septembra 2010 dalje, sprejeli 193 uporabnikov oziroma 84 žensk in 109 otrok. V letu 2019 smo imeli v domu v obravnavi 18 uporabnikov oziroma 9 žensk (med njimi tudi nosečnico) in 9 otrok. Povprečna starost uporabnic je bila 40 let; najmlajša je bila stara 32 let, najstarejša pa 59 let. Osem od devetih uporabnic je bilo z Gorenjske. Povprečen čas bivanja v materinskem domu v lanskem letu je bil 9 mesecev in 18 dni, kar je precej več kot v letu 2018, ko je povprečni čas bivanja znašal slabih 5 mesecev. V letu 2019 je z bivanjem v MDG zaključilo 6 uporabnic. Na splošno so ob odhodu izkazale visoko stopnjo zadovoljstva in hvaležnosti, povedale so, da so se v času bivanja pri nas naučile veliko o sebi, se naučile sprejemati različnosti, povedale so, da so postale bolj samozavestne in srečne. Najbolj zadovoljne so bile glede tega, da so se v domu počutile varne, se s svetovalkami pogovarjale in imele tematske delavnice in aktivnosti. 

Spodnji graf prikazuje zasedenost namestitvenih kapacitet v materinskem domu v letu 2019.

Modri stolpci prikazujejo, da materinski dom v posameznem mesecu lahko sprejme do 10 uporabnikov, rdeči stolpci pa dejansko število nameščenih uporabnikov. V januarju smo imeli nastanjenih najmanj uporabnikov v letu 2019 (to je 7 uporabnikov), v juniju 2019 pa je v našem domu bivalo največ, to je 13 različnih uporabnikov.