April 2020 - Statistika CIS - Centra za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem za leto 2019

V letu 2019 se je na CIS - Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem obrnilo 92 uporabnikov (od tega 71 odraslih in 21 otrok/mladostnikov), ki so bili žrtve nasilja v družini. Glede na spol sta se na našo pomoč obračala oba spola, v preteklem letu pa smo pomoč nudili 78% žensk in 22% moškim. V letu 2019 se je nadaljeval trend obiska svetovalnice CIS iz krajev spodnje Gorenjske (78%), predvsem iz Kranja in njegove širše okolice. Največ uporabnikov je dobilo informacijo o našem programu od prijateljev/znancev, centrov za socialno delo ter namestitvenih programov kot so varna hiša, materinski dom.

Uporabniki doživljajo več kot eno obliko nasilja (povprečno 2 obliki nasilja). Najpogosteje so žrtve doživljale psihično nasilje (88%), v kombinaciji s fizičnim nasiljem (33%) ali ekonomskim nasiljem (33%). Pri otrocih in mladostnikih pa je opaziti naraščanje zanemarjanja v družini, psihično nasilje nad njimi s strani staršev pri izvajanju stikov ter v času ločitve staršev in prisotnost otrok kot opazovalcev nasilja v družini.