April 2018: Komunikacijske odvozlanke

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske je 4. aprila pripravilo enodnevno izobraževanje Komunikacijske odvozlanke. Skupaj s predavateljico Ireno Potočar Papež smo spoznavali osebnostne veščine in komunikacijske posebnosti, ki oblikujejo in odlikujejo našo zasebno in javno podobo. Izobraževanja so se poleg zaposlenih in prostovoljcev našega društva udeležile tudi strokovne delavke iz nekaterih drugih varnih hiš, materinskih domov, CSD Kranj in kriznega centra za žrtve nasilja. Pridobljene informacije bomo  lahko s pridom vključile v svoje strokovno delo ter  tako poskrbele  za bolj kakovostno in učinkovito vsakodnevno komunikacijo na številnih področjih  dela in življenja.