15. maj - dan, ko je bila v VHG sprejeta prva uporabnica

Na današnji dan pred 17-imi leti je Varna hiša Gorenjske sprejela prvo žensko, ki se je zaradi nasilja moža skupaj z otrokom umaknila na varno.
Od takrat, pa vse do današnjega dne, je bilo v gorenjsko varno hišo sprejetih 953 uporabnikov, od tega 473 žensk in 480 otrok vseh starosti. Večina žensk prihaja iz gorenjske regije, vendar se v naš program lahko vključijo tudi ženske iz vseh drugih območij Slovenije. Vsako leto je v povprečju vključenih 65 uporabnikov.
V varni hiši so bivale ženske vseh starosti, v zadnjih letih prihajajo precej mlajše, v starosti do 30 let jih je 40%, kar kaže na to, da ženske prej prepoznavajo nasilje in se tudi prej umaknejo iz nasilnega odnosa.
Prihajale pa so tudi ženske, ki so v nasilnem odnosu vztrajale desetletja, 20, 30 in celo 40 let. Bile so prepričane, da otroci morajo imeti očeta, da morajo obdržati družino in potrpeti. Verjele pa so tudi neprestanim obljubam nasilneža. Najstarejša ženska, ki je prišla v našo varno hišo je bila stara 83 let. Prav ta podatek potrjuje, da za umik nikoli ni prepozno.